Społeczne włączenie uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w główny nurt edukacji zawodowej i rynek pracy

01.11.2011r. rozpoczął działanie europejski projekt "Społeczne włączenie uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w główny nurt edukacji zawodowej i rynek pracy"- w skrócie SOS sieć.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży przy Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej jest jednym z partnerów projektu, którego celem jest:
- Zredukowanie wczesnego opuszczania szkoły. Zmniejszenie ilości opuszczanych przez uczniów lekcji już we wczesnych etapach edukacyjnych.
- Zapewnienie uczniom płynnego przejścia z edukacji na rynek pracy.
- Rozwinięcie paneuropejskiej sieci łączącej wszystkich zaangażowanych w edukację zawodową i społeczne włączenie uczniów.

Działa już portal internetowy www.sosnetwork.eu gdzie zbierane są wszystkie materiały dotyczące wykluczenia uczniów, a także opracowywane są metody i narzędzia zapobiegania temu zjawisku. Na platformie pojawią przykłady dobrych praktyk radzenia sobie z barierami. Już niebawem strona internetowa będzie działać w języku polskim. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółową informacją zawartą na stronie www.sosnetwork.eu.

Do pobrania: Ulotka SOS 1, Ulotka SOS 2, Prezentacja SOS


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.